ضمن تشکر از اینکه مرکز تلفن ابری نواتل را برای سیستم ارتباطی خود انتخاب نموده اید، در هر زمان از شبانه روز می توانید علاوه بر تماس مستقیم با شماره ۰۲۱۹۱۶۹۱۰۰۰، از روش های زیر با بخش های مختلف ما ارتباط برقرار نموده و امور مورد نظر خود را پیگیری نمایید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته نواتل
فروش

فروش

sales@navatel.ir

پشتیبانی

پشتیبانی

support@navatel.ir

مالی

مالی

finance@navatel.ir

مدیریت

مدیریت

manager@navatel.ir

روابط عمومی

روابط عمومی

pr@navatel.ir