با داشبورد مدیریتی مرکز تلفن ابری نواتل، در هر زمان و هر مکان می توانید تنظیمات دلخواهتان را برای تماس ها اعمال نموده و گزارش عملکرد اپراتورهای خود را مشاهده نمایید.

داشبورد مدیریتی نواتل، اتاق فرمان هوشمند شما

تلفن ثابتی با بیشترین و بهترین امکانات خریداری کنید.

از امکانات داشبورد اختصاصی نواتل برای کارآمدتر شدن کارمندان و مدیریت ارتباطات کسب و کار با مشتریان، استفاده نمایید.

گزارشات و روندها را بررسی نمایید، عملکردها را مانیتور کنید

تصویر بزرگ را ببینید؛ یک نمای کلی در زمان واقعی از کلیه تماس ها در سراسر سازمان خود دریافت کنید. به این وسیله می توانید روندها را بین دوره‌های زمانی، به ازای تک تک کارمندان مشاهده و مقایسه کرده و برای بهبود عملکر ارتباطی سازمان خود برنامه ریزی نمایید. همچنین می توانید باعث افزایش بهره وری کارمندان و مدیریت بهتر ارتباطات با مشتریان بشوید.

بدون داشتن تخصص در حوزه IT به راحتی می توانید تنظیمات دلخواه خود را روی داشبورد انجام بدهید. اپراتور تعریف کنید، صف های جدید ایجاد کنید، IVR دلخواه خود را برای مقصد انتخاب کنید، به گزارشات متنوع دسترسی داشته باشید و با یک نگاه خلاصه ای از عملکرد ارتباطی اپراتورها را در صفحه اصلی داشبورد مشاهده نمایید.

سریع و راحت به تنظیمات دلخواه خود دسترسی دارید

ویژگی های منحصر به فرد پنل مدیریتی تحت وب نواتل

هر آنچه از یک مرکز تلفن ابری انتظار دارید به ساده ترین روش در دسترس شماست

داشبورد تحت وب

داشبورد تحت وب

ضبط  مکالمات

ضبط مکالمات

گزارش میزان هزینه تماس

گزارش میزان هزینه تماس

ایجاد صف تماس

ایجاد صف تماس

ایجاد منشی گویا

ایجاد منشی گویا

راه اندازی صندوق صوتی

راه اندازی صندوق صوتی

گزارش جامع تعداد و نوع تماس ها

گزارش جامع تعداد و نوع تماس ها

تنظیم استراتژی های متنوع دریافت تماس

تنظیم استراتژی های متنوع دریافت تماس

تعریف ساعت کاری متنوع

تعریف ساعت کاری متنوع

تعریف داخلی اختصاصی

تعریف داخلی اختصاصی

گزارش تماس های پاسخ داده شده

گزارش تماس های پاسخ داده شده

تنظیم موزیک های انتظار متنوع

تنظیم موزیک های انتظار متنوع

گزارش وضعیت اتصال تماس ها

گزارش وضعیت اتصال تماس ها

گزارش فعالیت اپراتور ها

گزارش فعالیت اپراتور ها

گزارش لاگ تماس ها

گزارش لاگ تماس ها

گزارش تماس اپراتور ها

گزارش تماس اپراتور ها

سیستم تیکتینگ

سیستم تیکتینگ

نمایش فضای ذخیره ابری استفاده شده

نمایش فضای ذخیره ابری استفاده شده

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*