نفوذ سریع در سراسر ایران با کمترین هزینه

نفوذ سریع در سراسر ایران با کمترین هزینه

کسب و کارهای آنلاین

نواتل، امکان ایجاد دفتر کار مجازی و شعب فعال در 8 استان کشور شامل استان های تهران، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، کردستان، هرمزگان و البرز را با پیش شماره اختصاصی آن استان برای شما فراهم می کند.

دایورت خطوط

دایورت خطوط

هرتعداد خط دلخواه خود را می توانید بر روی خطوط تلفن اینترنتی نواتل دایورت کنید تا یکپارچه سازی ورودی های تماس شما به بهترین شکل انجام شود.

دریافت تماس در هر شرایطی

دریافت تماس در هر شرایطی

در هرموقعیت جغرافیایی با هر نوع اینترنتی که استفاده می کنید می توانید تمام تماس های ورودی و خروجی کسب و کار خود را برقرار کنید.

کاهش هزینه ها

کاهش هزینه ها

مرکز تلفن اینترنتی نواتل با استفاده از فناوری رایانش ابری تا %90 در راه اندازی مرکز تلفن، %60 در نگهداری سرویس و تا %30 در هزینه مکالمات صرفه جویی ایجاد می نماید.

 اینماد

اینماد

تلفن اینترنتی نواتل با قابلیت ثبت در اینماد، مورد اعتماد صاحبان کسب و کارهای الکترونیک آنلاین بوده است که از خطوط تلفن ابری برای ثبت کسب و کار خود در سامانه اینماد استفاده کرده اند.

ارتباط بهتر درون سازمانی

ارتباط بهتر درون سازمانی

امروزه استفاده از پیام رسان ها برای تشکیل گروه های کاری، کارتیمی، ارتباط با مشتریان و بکار گیری ابزارهای دیگر برای برگزاری جلسات درون و برون سازمانی، علیرغم افزایش کارایی، پیچیدگی و هزینه های زیادی را به سازمان ها تحمیل می کند و امکان گزارش گیری و بهره برداری از اطلاعات تولید شده را نیز تا حدودی غیر ممکن می سازد. این در حالیست که با استفاده از نواتل نه تنها نیازی به هیچ کدام از آن ابزارها نخواهید داشت بلکه با دسترسی به داشبورد مدیریتی نواتل می توانید ضمن مدیریت کلیه ارتباطات، از گزارش های متنوع آن حداکثر بهره را جهت ارزیابی و بهبود عملکرد سازمان خود ببرید.

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*