بیمه کردن وفاداری مشتری با مرکز تلفن ابری نواتل

بیمه کردن وفاداری مشتری با مرکز تلفن ابری نواتل

اصناف و مغازه ها

هر آن چیزی که شما برای ایجاد ارتباط موثر با مشتری و افزایش فروش، به آن نیاز دارید، می توانید با ایجاد ارتباط مستمر با مشتریانتان در هر زمان و هر مکان و افزایش رضایتمندی مشتریان به این طریق، به دست آورید.

مالکیت دائمی خطوط

مالکیت دائمی خطوط

سرویس نواتل با داشتن مالکیت دائمی خطوط تلفن اینترنتی خیالتان را برای ارتباط بلند مدت با مشتریان راحت می کند.

شبکه ارتباطی و اجتماعی درون سازمانی

شبکه ارتباطی و اجتماعی درون سازمانی

سرویس مرکز تلفن ابری نواتل صرفا یک مرکز تلفن عادی نیست؛ بلکه یکی از ویزگی های جذاب آن پیام رسان درون سازمانی می باشد. با اپلیکیشن اختصاصی نواتل می توانید علاوه بر پیام رسانی، از تماس رایگان درون سازمانی، ویدئو کنفرانس، تماس تصویری، از سایر امکانات مشابه تلگرام و واتسپ نیز بهره مند شوید.

کاهش هزینه ها

کاهش هزینه ها

مرکز تلفن اینترنتی نواتل با استفاده از فناوری رایانش ابری تا %90 در راه اندازی مرکز تلفن، %60 در نگهداری سرویس و تا %30 در هزینه مکالمات صرفه جویی ایجاد می نماید.

دایورت خطوط

دایورت خطوط

هرتعداد خط دلخواه خود را می توانید بر روی خطوط تلفن اینترنتی نواتل دایورت کنید تا یکپارچه سازی ورودی های تماس شما به بهترین شکل انجام شود.

کانالها و گروه های کاری

کانالها و گروه های کاری

نواتل به غیر از امکان ارتباط تلفنی با مشتریان، امکان ایجاد کانال اطلاع رسانی و یا گروه کاری با مشتریان را در اختیار شما می گذارد. با این ویژگی، معرفی خدمات و محصولات جدید به مشتریان در لحظه امکانپذیر خواهد بود.

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*