تجربه ارتباط یکپارچه، امن و حرفه ای با مشتریان و همکاران

تجربه ارتباط یکپارچه، امن و حرفه ای با مشتریان و همکاران

شرکت ها و سازمان ها

آیا دغدغه افزایش بهره وری سازمان خود را دارید؟ آیا استفاده از اپ های متعدد ارتباطی همکاران و مشتریان شما را سردرگم کرده است؟ مرکز تلفن ابری نواتل با هزینه ای اندک مسئولیت های زیادی را بر عهده می گیرد.

گزارش های مدیریتی

گزارش های مدیریتی

پنل گزارش گیری نواتل، هر آنچه که مدیران برای تعیین عملکرد کارکنان مرکز تلفن نیاز دارند را در یک نگاه در اختیارشان قرار می دهد.

ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس

امروزه در شرکت های نوین، ویدئو کنفرانس بهترین راه حل برگزاری جلسات درون سازمانی و برون سازمانی است. سرویس ویدئوکنفرانس نواتل این امکان را برای کسب و کارها مهیا کرده است تا برگزاری جلسات داخلی تیمی و خارجی با مشتریان و همکاران را با امکاناتی فراتر از سرویس های رایج نظیر اسکایپ تجربه نمایند.

ارتباط با CRM

ارتباط با CRM

یکی از چالش هایی که سازمان و شرکت ها در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتریان دارند عدم امکان اتصال سایر خطوط مخابراتی به نرم افزار سی آر ام می باشد. با استفاده از مرکز تلفن ابری نواتل قابلیت اتصال به CRM، امکان پذیر خواهد بود.

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*