نواتل یک ابزار ارتباطی است که همه افراد شرکت شما را در ارتباط نگه می دارد. حتی اگر از راه دور کار کنند. با امکانات پیام رسانی و ارتباطی نواتل شامل چت و ارسال فایل، ساخت گروه های کاری، تماس صوتی و تصویری رایگان و ویدئوکنفرانس، روز کاری همه کارمندان را ساده تر کنید.

ابزار کار تیمی، راه حلی برای ساده تر شدن کارها

افزایش بهره وری تیم های کاری با یکپارچه سازی راه های ارتباطی

به منظور پیشبرد بهتر کارهای تیمی، در هر زمان و هر مکان در ارتباط باشید.

با افراد داخل یا خارج از شرکت به راحتی ارتباط برقرار نمایید

نواتل ارتباط با افراد را آسان تر از همیشه می کند. با دعوت از افراد و تشکیل گروه های کاری، ارتباطات سریع تر و نزدیکتری خواهید داشت و همچنین از طریق برقراری تماس ویدئویی گروهی به راحتی می توانید جلسات مورد نظر را در هر زمان و مکان برگزار نمایید.

با استفاده از امکانات ارتباطی نواتل، دیگر نیازی به سایر اپلیکیشن های پیام رسان و شبکه های اجتماعی (مثل واتسپ، تلگرام، اسکایپ) نخواهید داشت. به این ترتیب کارمندان تنها از نواتل برای ارسال و دریافت پیام، فایل، برگزاری جلسات گروهی، تماس صوتی و تصویری استفاده نموده و پیام های دریافتی از سایر اپلیکیشن های ارتباطی باعث حواس پرتی آنها نخواهد شد.

ارتباطات فردی و گروهی را سازماندهی و متمرکز نگه دارید

ویژگی های منحصر به فرد جهت پیشبرد کارهای تیمی

با نواتل بهترین خدمات پیامرسانی را به صورت یکپارچه با سرویس مرکز تلفن ابری، تجربه کنید.

ارسال و دریافت فایل

ارسال و دریافت فایل

قابلیت ویدئو کنفرانس

قابلیت ویدئو کنفرانس

قابلیت استریمینگ

قابلیت استریمینگ

تماس صوتی و تصویری با کیفیت

تماس صوتی و تصویری با کیفیت

ساخت کانال های اطلاع رسانی

ساخت کانال های اطلاع رسانی

ساخت گروه های کاری

ساخت گروه های کاری

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*