مرکز ﺗﻠﻔﻦ ابری نواتل همان مرکز تلفن ﺳﺎﻧﺘﺮال یا VoIP درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‌ﺳﺖ ﮐﻪ شرکت ها ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ بدون نیاز به سخت افزار و تجهیزات، دانش فنی و حضور افراد متخصص در شرکت، با کاهش چشم گیر هزینه های نگهداری و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ، آن‌ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺑﺎ ویژگی های ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را از ﻫﺮ مکان و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮنت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. یکی از مهمترین ویژگی هایی که مرکز تلفن ابری نواتل را متمایز می کند، استفاده همزمان از یک اپلیکیشن با امکانات کامل پیام رسانی و اتصال آن به خدمات کامل یک مرکز تلفن، می باشد.

امکانات و قابلیت های مرکز تلفن ابری نواتل

ویژگی های سافت فون اختصاصی نواتل

فعال بر روی سکوهای اندروید، آیفون و ویندوز

فعال بر روی سکوهای اندروید، آیفون و ویندوز

امکان مدیریت تماس های همزمان (پشت خطی)

امکان مدیریت تماس های همزمان (پشت خطی)

امکان مشاهده و انجام شارژ آنلاین روی کیف پول

امکان مشاهده و انجام شارژ آنلاین روی کیف پول

دریافت پوش تماس روی گوشی

دریافت پوش تماس روی گوشی

تماس تصویری گروهی (ویدئو کنفرانس)

تماس تصویری گروهی (ویدئو کنفرانس)

هولد و ترنسفر به صورت اتندنت

هولد و ترنسفر به صورت اتندنت

دریافت میس کال در حالت های آنلاین و آفلاین

دریافت میس کال در حالت های آنلاین و آفلاین

دسترسی به دفترچه تلفن

دسترسی به دفترچه تلفن

تماس صوتی و تصویری با کیفیت

تماس صوتی و تصویری با کیفیت

قابلیت استریمینگ

قابلیت استریمینگ

قابلیت اشتراک گذاری

قابلیت اشتراک گذاری

دارای زبان فارسی و انگلیسی

دارای زبان فارسی و انگلیسی

قابلیت مالتی دیوایس

قابلیت مالتی دیوایس

چت و گروه

چت و گروه

ساخت کانال های اطلاع رسانی

ساخت کانال های اطلاع رسانی

تاریخ شمسی و میلادی

تاریخ شمسی و میلادی

ارسال و دریافت فایل

ارسال و دریافت فایل

تماس رایگان بین کارمندان شرکت

تماس رایگان بین کارمندان شرکت

ویژگی های پنل مدیریتی تحت وب

داشبورد تحت وب

داشبورد تحت وب

امکان تعریف تعداد نامحدود داخلی اختصاصی

امکان تعریف تعداد نامحدود داخلی اختصاصی

تنظیم موزیکهای انتظار متنوع

تنظیم موزیکهای انتظار متنوع

ایجاد صف

ایجاد صف

گزارش تماس های پاسخ داده شده

گزارش تماس های پاسخ داده شده

ضبط مکالمات

ضبط مکالمات

ایجاد منشی گویا

ایجاد منشی گویا

گزارش وضعیت اتصال تماس ها

گزارش وضعیت اتصال تماس ها

صندوق صوتی

صندوق صوتی

تنظیم استراتژی های متنوع زنگ خوردن

تنظیم استراتژی های متنوع زنگ خوردن

گزارش لاگ تماس ها

گزارش لاگ تماس ها

سیستم تیکتینگ

سیستم تیکتینگ

تعریف ساعت کاری متنوع

تعریف ساعت کاری متنوع

گزارش فعالیت اپراتورها

گزارش فعالیت اپراتورها

نمایش فضای ذخیره ابری استفاده شده

نمایش فضای ذخیره ابری استفاده شده

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

*
*