شرکت دانش بنیان " شبکه گستران آریا سامانه "با توجه به قدمت 20 ساله خود در حوزه ارائه خدمات مخابراتی در طول این سالها با اتکا بر مجوزهای ذیل بر ارائه خدمات متفاوت مرکز تلفن ابری نواتل اقدام نموده است.

مجوزهای نواتل

مجوزهای ارائه خدمات

پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت Servco از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی یارانه ای
دارای رتبه یک خدمات شورای انفورماتیک