طرح بسته حمایتی کسب و کارها

خدماتی که در این طرح به مشترکین ارائه میگردد:

مرکز تلفن ابری

یک شماره اختصاصی نواتل

یک کانال (بوق آزاد)

سافت فون اختصاصی نواتل

جهت دریافت مشاوره رایگان و آشنایی با سایر امکانات، لطفا اینجا کلیک کنید

ثبت سفارش اولیه